Arnbjerg Pavillonen - Vores bæredygtige ambition med hotellet

Klima og miljø

Hos Arnbjerg har vi en ambitiøs vision om at blive Vestkystens mest bæredygtige hotel og restaurant. Det forpligter. Derfor træffer vi hele tiden valg, som kan styrke os i den vision, og en af de større beslutninger var at blive Green Key Certificeret Se mere her. En Green Key Certificering kræver, at man som hotel og restaurant lever op til en række stramme kriterier, som vi igennem den senere tid har arbejdet målrettet med. Du kan læse mere om nogle af dem nedenfor.

En mand med et forklæde på et tag, som peger på et bistade på taget.,

Biodiversitet

Vores biodiversitet i Danmark trues især af menneskelige aktiviteter. Befolkningsvækst, landbrug og skovdrift samt voksende byer og udvidet infrastruktur efterlader kun meget lidt plads til naturens mangfoldighed. Hos Arnbjerg er vi ligeledes begrænset af vores placering i byen og parken og vi har kun begrænset udearealer, vi råder over. Derfor fik vi tilbage i 2021 en skør idé om at lade lidt biodiversitet flytte ind på Arnbjergs tage.  

 

Et af de områder, som truede vores biodiversitet, var også de færre og færre bier, og det blev startskuddet for projektet med bistader på taget af Arnbjerg. Den idé har sidenhen taget form og resulteret i, at vi i dag har et godt samarbejde med en af vores lokale biavlere, som hvert forår placerer 5 bistader på vores tag med 10.000 glade bier. Til gavn for såvel haveejere, parken og ikke mindst vores gæster, som kan nyde lokal honning fra vores eget tag.

Se video

Affaldssortering

Hos Arnbjerg er vi bevidste om vores medansvar, og vi arbejder hver dag for at minimere vores affald og ikke mindst spild. Et af kriterierne fra Green Key certificeringen var blandt andet et øget fokus på affaldssortering. Et af de områder, hvor man som restaurant har det største aftryk, er i form af madspild og ikke mindst emballage. Selvom vi hele tiden optimerer på vores menuer og bestræber os på at bruge så meget som muligt af vores råvarer, kan det ikke undgås, at vi trods alt har et vist spild. Derfor giver det mening for os at fokusere på affaldssortering og dermed genanvendelse.

Derfor var det også et naturligt skridt på vores grønne rejse at indføre affaldssortering på hele Arnbjerg lige fra køkkenet og restaurationen til vores hotelværelser.

Og vores rejse med at tænke affald som en ressource slutter bestemt ikke her. I dag har vi et ønske om at sortere vores affald yderligere i to fraktioner for at opnå en endnu bedre udnyttelse af vores affald. Desværre må vi også indrømme, at vores ambitioner i en bæredygtig retning indimellem udfordres af manglende teknologi, viden osv.

Refood

Hos Arnbjerg er vi bevidste om, at al affald er en ressource og derfor giver det så meget mening for os at være en del af Daka’s ReFood ordning. Her sikrer vi sammen Daka ReFood, at vores madaffald bliver recirkuleret frem for at gå til forbrændingen. På den måde bliver vores affald i dag tilføjet ny værdi og kan bruges til biogas, biodiesel og gødning.

Luft til vand varmepumpe

Hos Arnbjerg har vi valgt at have en fokuseret tilgang til vores ressourceforbrug i form af energi og varme. Derfor har vi i 2023 installeret en luft til vand varmepumpe for at energieffektivisere yderligere. Hos Arnbjerg har vi mange store flader med vinduer, som naturligt giver store udsving i kulde/varme i vores lokaler. Vores nye varmepumpe sørger for at cirkulere den varme, som opstår naturligt rundt i lokalerne. På den måde udnytter vi den naturlige energi i stedet for at tilføre ny energi. 

Vi kalder det for sund fornuft.

Derfor var det også et naturligt skridt på vores grønne rejse at indføre affaldssortering på hele Arnbjerg lige fra køkkenet og restaurationen til vores hotelværelser.

Og vores rejse med at tænke affald som en ressource slutter bestemt ikke her. I dag har vi et ønske om at sortere vores affald yderligere i to fraktioner for at opnå en endnu bedre udnyttelse af vores affald. Desværre må vi også indrømme, at vores ambitioner i en bæredygtig retning indimellem udfordres af manglende teknologi, viden osv.